Uppdrag

Affärscontroller ABB & Dotcom

CFO Lemonbox

Tf Ekonomichef Hydro & Profilgruppen

Projektledning, Inköpsansvarig Citylink

Platschef byggnation Citygross

VD Hantverksfabriken (HF)